Etusivu

Hyvinvointia luovuudesta

Luovat ja keholliset menetelmät 

terveyden ja hyvinvoinnin tukena


Wellbeing through Creativity

Creative and body-based practices 

to support health and wellbeing


Kreativität und Wohlbefinden

Kreative und körperbasierte Methoden 

zur Förderung von

Gesundheit und Wohlbefinden

PALVELUT |  SERVICES  |  ANGEBOTE

Luova taidetyöskentely

Creative and intuitive art-making

Kreativ-künstlerisches Schaffen

Kohtaamistaide®

Encounter Art

Begegnungskunst

Sanataide ja luova kirjoittaminen

Word Art and Creative Writing

Wortkunst und kreatives Schreiben

Lempeän joogan tunnit ja kurssit

Gentle and Accessible Yoga

Sanftes Yoga für alle

Joogaa erityisryhmille

Yoga for Special Needs

Yoga für besondere Bedürfnisse

Luennot ja koulutukset

Lectures and training

Vorlesungen und Ausbildungen


CREANTE

 

Sana creante muodostuu latinankielisestä verbistä "creāre" (luoda) ja prepositiosta "ante" (ennen,  eteenpäin): luovuus on sekä ennaltaehkäisevä ja tasapainottava että eteenpäinvievä ja eheyttävä voima. Creante on luovan hyvinvoinnin puolestapuhuja, jonka palvelutarjonta kattaa taide- ja hyvinvointipalveluja kehon ja mielen terveyden ja hyvinvoinnin sekä erilaisten kuntoutumis- ja toipumisprosessien tueksi. Taidelähtöisien ja kehollisten menetelmien avulla on mahdollista paitsi purkaa stressiä, rentoutua ja palautua myös kartuttaa kehotietoisuutta, tunnetaitoja, itseilmaisukykyä ja itsetuntemusta. Oli kyse sitten yksilötapaamisista tai ryhmämuotoisista taiteilutuokioista, jokainen voi omakohtaisesti päästä kokemaan luovaan prosessiin liittyvän flow-tilan ja taiteen tekemisen ilon, joiden avulla voidaan edistää osallisuutta ja ryhmähenkeä myös työyhteisöissä. Väriä ja iloa elämään!


Tilaustunteja, työpajoja, kursseja ja koulutuksia yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille. 

Ohjaus suomeksi, englanniksi tai saksaksi. 

Tutustu yritykseen ja palveluihin ja ota yhteyttä!

CREANTE

 

Hyvinvointia luovuudesta


Wellbeing through Creativity


Kreativität und Wohlbefinden

 

Espoo, Finland

 

Y-tunnus | Business ID 


2181086-2

 

www.creante.fi

 

Yhteystiedot  |  Contact  |  Kontakt

 

 

Creante |  Emilia Lindroos Tmi

 

Emilia Lindroos

 

+358 (0)40 502 6501

 

emilia.lindroos@creante.fi

 

Facebook


Instagram

 

 

Sivustokartta


Etusivu

 

Luovuus

 

Jooga


Koulutukset

 

Taide


Blogi

 

Creante

 

Yhteys


Copyright © 2020 Creante | Emilia Lindroos | All Rights Reserved Rekisteri- ja tietosuojaseloste