Etusivu

Voimavaroja & elämäniloa luovuudesta


Taideterapeuttiset ja keholliset menetelmät 

terveyden ja hyvinvoinnin tukena


CREANTE

 

Sana creante muodostuu latinankielisestä verbistä "creāre" (luoda) ja prepositiosta "ante" (ennen,  eteenpäin): luovuus on sekä ennaltaehkäisevä ja tasapainottava että eteenpäinvievä ja eheyttävä voima. Creante on luovan hyvinvoinnin puolestapuhuja, joka tarjoaa matalan kynnyksen taideterapia- ja hyvinvointipalveluja yksilöiden ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin tueksi elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Taideterapeuttisten ja kehollisten menetelmien avulla on mahdollista paitsi löytää tie käsillä olevaan hetkeen, rentoutua ja palautua myös kartuttaa itsetuntemusta, kehotietoisuutta, itseilmaisukykyä ja voimavaroja. Kun sanat eivät riitä tai ovat syystä tai toisesta ulottumattomissamme, elämä kaikkine valoineen ja varjoineen näyttäytyy siveltimenvedoissa ja värisävyissä, muodoissa ja melodioissa, rakenteissa ja rytmeissä, liikkeessä ja pysähtyneisyydessä. Tilanteesta ja olosuhteista riippumatta luova itseilmaisu voi tyynnyttää, tervehdyttää ja auttaa toipumaan, tuoda leikkisyyttä, elinvoimaa, oivalluksia, turvaa ja toivoa. 


Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan Creanten taustaan ja palveluihin!


Tilaustunteja, työpajoja, kursseja ja koulutuksia

yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

suomeksi, englanniksi ja saksaksi. 

Palvelut


Taideterapia


Taiteellista itseilmaisua

terapeuttisessa viitekehyksessä


Lempeä jooga


Rauhallista ja esteetöntä joogaa

kehotietoisuuden syventämiseksi


Kohtaamistaide®


Ryhmämuotoista taidetoimintaa

ja kohtaamisia taiteen äärellä


Hoitava Hengitys®


Tietoinen ja tasapainoinen hengitys

terveyden ja itsesäätelyn tukena


Sanataide


Luovaa kielellistä ilmaisua,

sanamaailmoja ja tarinankerrontaa


Työpajat ja koulutukset


Tutkimukseen perustuvaa tietoa

ja kokemuksellista oppimista


Luovia kohtaamisia

esteettömästi ja

voimavarakeskeisesti.