Kohtaamistaide

Kohtaamistaide

Encounter Art

Begegnungskunst

KOHTAAMISTAIDE® 

 

Kohtaamistaide® on Japanissa alun perin muistisairauksien ennaltaehkäisemiseen ja muistisairaiden hoitoon kehitettyyn Clinical Art -taidetyöskentelyyn perustuva taidelähtöinen menetelmä, jonka ohjaajia koulutetaan Suomessa Laurea-ammattikorkeakoulussa.


Kohtaamistaide on taiteellisesta taustasta riippumatta kaikille sopivaa ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa, joka perustuu tekemiseen, kokemiseen ja itsen, muiden ryhmäläisten sekä erilaisten taidemateriaalien kohtaamiseen. Kohtaamistaiteen keskeisiin periaatteisiin lukeutuvat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutuksellisuus, moniaistisuus, keskinäinen kunnioitus ja arvostaminen. Yksilö nähdään osana ryhmän muodostamaa yhteisöä, jossa hän voi turvallisesti ilmaista itseään luovin keinoin, tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 


Ohjatusti vaiheittain etenevässä taidetyöskentelyssä hyödynnetään erilaisia korkealaatuisia taidemateriaaleja ja yhdistellään tekniikoita öljypastelliliiduilla piirtämisestä muste- ja akvarellimaalaukseen. Taidetyöskentely mahdollistaa yksilölle kaikkien aistien monipuolisen käyttämisen ja omien valintojen tekemisen, mikä edistää paitsi keskittymis- ja havainnonitikykyä myös elämänhallinnan tunteen ja toimintakyvyn säilymistä.


Kohtaamistaide soveltuu hyödynnettäväksi erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan toimintaympäristöissä vanhustenpalveluista lastensuojeluun ja työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen. Kohtaamistaiteen ryhmä tapaa yleensä viikoittain 8-10 kertaa, ja jokainen tapaamiskerta on kestoltaan noin tunnista kahteen ryhmästä riippuen. Kullakin tapaamiskerralla on oma aiheensa, ja työskentely etenee järjestelmällisesti alkuvirittäytymisestä taiteelliseen tekemiseen ja päättyy syntyneiden töiden yhteiseen katsomiseen ja arvostuskierrokseen. Viimeisellä tapaamiskerralla on mahdollista järjestää tehtyjen töiden näyttely, jonka yhteydessä voidaan käydä läpi taidetyöskentelyprosessin kaarta ja taiteen tekemisen vaikutuksia omaan elämään.


Kiinnostuitko kohtaamistaiteesta? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

ENCOUNTER ART

 FOR GROUPS


Encounter Art is as an art method based on Clinical Art originally developed

in Japan as a form of cognitive rehabilitation for patients with dementia.


More information on Clinical Art

in English can be found here.


Workshops and courses

BEGEGNUNGSKUNST

FÜR GRUPPEN


Begegnungskunst basiert auf der Methode Clinical Art, die ursprünglich in Japan zur kognitiven Rehabilitierung von Demenzpatienten entwickelt worden ist.  


Zusätzliche Informationen zu Clinical Art

auf Englisch finden Sie hier.


Workshops und Kurse

KOHTAAMISTAITEEN TYÖPAJAT

 KEVÄÄLLÄ 2020


Kevään verso

Kohtaamistaiteen viikonlopputyöpaja


La ja su 21.–22.3.2020, kumpanakin päivänä klo 12–15

Paikkana Mäkkylän taiteilijatalo Espoon Leppävaarassa,

os. Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo

 Tapahtuma Facebookissa


Maaliskuun kaksipäiväisessä taidetyöpajassa käytämme Kohtaamistaiteen menetelmiä luovaan itseilmaisuun: herättelemme monipuolisesti aistejamme talven jäljiltä kevääseen ja työstämme kevään verso -teemaa oman versopatsaan muotoillen, maalaten ja luovasti kirjoittaen. Taidetyökentely mahdollistaa omien ajatusten ja tunteiden äärelle pysähtymisen ja näiden näkyväksi tekemisen. Keväällä lisääntyvän valon myötä saatamme nähdä uusia mahdollisuuksia ja tunnistaa itsessämme piileviä voimavaroja. Mitä uutta sinusta tänä keväänä versoo?

Viikonloppuun mahtuu enintään 10 osallistujaa ja se toteutetaan viidellä osallistujalla. Minkäänlaisia taitellisia taitoja tai kokemusta taidetyöskentelystä sinulla ei tarvitse olla – jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan käsin. Taidetöitä ei arvioida ns. taiteellisin kriteerein, tärkeintä on luova prosessi, läsnäolo ja tekemisen ilo!         


Ilmoittautumiset ja lisätietoja: ke 18.3. mennessä sähköpostitse emilia.lindroos@creante.fi tai tekstiviestitse p. 040 502 6501.

Mukaan tarvitset: mukavat, sotkemista sietävät vaatteet ja omat kirjoitusvälineet.

Hinta: 60 euroa sisältäen arvonlisäveron (24 %), taidemateriaalit ja välipalatarjoilun.

Kesän värit

Kohtaamistaiteen viikonlopputyöpaja


La ja su 30.–31.5.2020, kumpanakin päivänä klo 12–15

Paikkana Mäkkylän taiteilijatalo Espoon Leppävaarassa,

os. Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo

 Tapahtuma Facebookissa


Toukokuun kaksipäiväisessä taidetyöpajassa työstämme kesän värit -teemaa luontotaidetta tehden, luonnon väreistä inspiroituen, maalaten ja luovasti kirjoittaen. Taidetyökentely mahdollistaa omien ajatusten ja tunteiden äärelle pysähtymisen ja näiden näkyväksi tekemisen. Kesällä auringon valossa luonto hehkuu kauniissa sävyissään ja kutsuu ihmettelemään ja ihailemaan sen moninaista elämää. Minkälaiset luonnon värit sinua kesän kynnyksellä puhuttelevat ja minkälaisia tunteita nämä värit sinussa herättävät?

Viikonloppuun mahtuu enintään 10 osallistujaa ja se toteutetaan viidellä osallistujalla. Minkäänlaisia taitellisia taitoja tai kokemusta taidetyöskentelystä sinulla ei tarvitse olla – jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan käsin. Taidetöitä ei arvioida ns. taiteellisin kriteerein, tärkeintä on luova prosessi, läsnäolo ja tekemisen ilo!

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: ke 27.5. mennessä sähköpostitse emilia.lindroos@creante.fi tai tekstiviestitse p. 040 502 6501.

Mukaan tarvitset: mukavat, sotkemista sietävät vaatteet ja omat kirjoitusvälineet. Voit halutessasi tuoda myös luonnosta keräämiäsi kukkia, kiviä ja käpyjä mukanasi!

Hinta: 60 euroa sisältäen arvonlisäveron (24 %), taidemateriaalit ja välipalatarjoilun.

Lämpimästi tervetuloa mukaan päästämään luovuutesi valloilleen!

CREANTE

 

Hyvinvointia luovuudesta


Wellbeing through Creativity


Kreativität und Wohlbefinden

 

Espoo, Finland

 

Y-tunnus | Business ID:  2181086-2

 

www.creante.fi

 

Yhteystiedot  |  Contact  |  Kontakt

 

 Creante

 

Emilia Lindroos

 

emilia.lindroos@creante.fi

 

Facebook


Instagram

 

Yhteydenottolomake


Copyright © 2020 Creante | Emilia Lindroos | All Rights Reserved Rekisteri- ja tietosuojaseloste