Kohtaamistaide

Kohtaamistaide

Encounter Art

Therapeutische Kunst

KOHTAAMISTAIDE® 

 

Kohtaamistaide® on Japanissa alun perin muistisairauksien ennaltaehkäisemiseen ja muistisairaiden hoitoon kehitettyyn Clinical Art -taidetyöskentelyyn perustuva taidelähtöinen menetelmä, jonka ohjaajia koulutetaan Suomessa Laurea-ammattikorkeakoulussa. Kohtaamistaide on taiteellisesta taustasta riippumatta kaikille sopivaa ryhmämuotoista kuvataidetoimintaa, joka perustuu tekemiseen, kokemiseen ja itsen, muiden ryhmäläisten sekä erilaisten taidemateriaalien kohtaamiseen. Kohtaamistaiteen keskeisiin periaatteisiin lukeutuvat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutuksellisuus, moniaistisuus, keskinäinen kunnioitus ja arvostaminen. Yksilö nähdään osana ryhmän muodostamaa yhteisöä, jossa hän voi turvallisesti ilmaista itseään luovin keinoin, tulla nähdyksi ja kuulluksi, ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 


Ohjatusti vaiheittain etenevässä taidetyöskentelyssä hyödynnetään erilaisia taidemateriaaleja ja yhdistellään tekniikoita öljypastelliliiduilla piirtämisestä muste- ja akvarellimaalaukseen. Taidetyöskentely mahdollistaa yksilölle kaikkien aistien monipuolisen käyttämisen ja omien valintojen tekemisen kuvan luomisessa, mikä edistää paitsi keskittymis- ja havainnonitikykyä myös elämänhallinnan tunteen ja toimintakyvyn säilymistä.


Kohtaamistaide soveltuu hyödynnettäväksi erilaisissa sosiaali-, terveys- ja kasavatusalan toimintaympäristöissä vanhustenpalveluista lastensuojeluun ja työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen. Kohtaamistaiteen ryhmä tapaa yleensä viikoittain 8-10 kertaa, ja jokainen tapaamiskerta on kestoltaan noin tunnista kahteen ryhmästä riippuen. Kullakin tapaamiskerralla on oma aiheensa, ja työskentely etenee järjestelmällisesti alkuvirittäytymisestä taiteelliseen tekemiseen ja päättyy syntyneiden töiden yhteiseen katsomiseen ja arvostuskierrokseen. Viimeisellä tapaamiskerralla on mahdollista järjestää tehtyjen töiden näyttely, jonka yhteydessä voidaan käydä läpi taidetyöskentelyprosessin kaarta ja taiteen tekemisen vaikutuksia omaan elämään.

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

 

 

ENCOUNTER ART

 FOR GROUPS


Based on the art method Clinical Art

originally developed in Japan to stimulate

the senses and to activate the brain. 


Workshops and courses

THERAPEUTISCHE KUNST

FÜR GRUPPEN


Basierend auf der Methode Clinical Art, 

die ursprünglich in Japan zur Stimulierung

der Sinne und Aktivierung des Gehirns

entwickelt worden ist.  


Workshops und Kurse

KOHTAAMISTAITEEN KURSSIT

 

 

Lisätietoa tulossa syksyllä 2019!CREANTE

 

Hyvinvointia luovuudesta

 

Wellbeing through Creativity

 

Wohlfühlen durch Kreativität

 

Espoo, Finland

 

Y-tunnus | Business ID 


2181086-2

 

www.creante.fi

 

Yhteystiedot  |  Contact  |  Kontakt

 

 

Creante |  Emilia Lindroos Tmi

 

Emilia Lindroos, OTT, FM, RYT200

 

+358 (0)40 502 6501

 

emilia.lindroos@creante.fi

 

Facebook


Instagram

 

 

Sivustokartta

 

Etusivu

 

Luovuus

 

Jooga

 

Taide

 

Creante

 

Blogi

 

Yhteys

Copyright © 2019 Creante | Emilia Lindroos | All Rights Reserved Rekisteri- ja tietosuojaseloste