Hoitava hengitys

HOITAVA HENGITYS HB®

 

Tilaustunnit, työpajat ja kurssit

Yksityistunnit, pienryhmät ja työyhteisöjen virkistystoiminta


Hengitys on elämän perusedellytys, elinehto, jota tarvitaan kaikkiin kehon toimintoihin. Kun ihmisen hengitys on tasapainossa, hän hengittää kehonsa aineenvaihdunnallisia tarpeita vastaavan määrän happea sisään ja hiilidioksidia ulos, jolloin hengityskaasujen tasapaino ylläpitää elimistön happo-emästasapainoa. Hengitys on myös silta kehon ja mielen välillä, joka sekä heijastaa elämänkokemukseen kytkeytyvää tunne- ja terveydentilaamme että muovaa sitä. Tästä huolimatta hengitystä pidetään usein itsestäänselvyytenä, jonka merkitykseen havahdutaan vasta, kun se ei enää virtaa häiriöttä. Hengittämiseen kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota, vaikka varsinaista diagnosoitua hengityssairautta tai havaittua häiriöitä ei olisikaan. Hengitysterveys on olennainen osa terveyttä, ja hengityksen fysiologiaan perehtymällä ja omaan hengitykseensä tutustumalla jokainen voi tukea ja edistää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.  


Hoitava Hengitys HB® on Marketta Mannisen kehittämä menetelmä, jonka tavoitteena on  normalisoida ja tasapainottaa hengitystä. Hoitava Hengitys perustuu tunnettuun Buteyko-menetelmään, joka juontaa juurensa hengitystavan vaikutusta potilaidensa terveydentilaan tutkineen ukrainalaissyntyisen lääkärin Konstantin Buteykon (1923-2003) ajatuksiin. Buteyko teki havaintoja suuren ja raskaan hengityksen eli niin kutsutun liika- tai ylihengittämisen yleisyydestä sairailla potilaillaan ja pienemmän hengityksen eli hengitysvolyymin pienentämisen positiivisista vaikutuksista potilaidensa terveyteen ja hyvinvointiin. Näiden huomioiden ja lisätutkimustensa perusteella hän kehitti Buteyko-menetelmän, jonka tavoin Hoitavassa Hengityksessä pyritään nenän kautta kulkevan tietoisen, volyymiltaan pienemmän palleahengityksen avulla rauhoittamaan hengitystä ja kohentamaan ihmisen terveydentilaa.


Epätasapainoista hengitystä ja hetkellisiä tai pidempikestoisia hengityshäiriöitä voivat aiheuttaa sairauksien lisäksi monenlaiset tiedostetut ja tiedostamattomat seikat, niin ulkoiset tekijät kuin sisäisetkin olotilat. Esimerkiksi kipu, jännitys, stressi tai pelko voivat huomaamattakin johtaa siihen, että kehon lihakset jännittyvät ja hengityksen tasapaino häiriintyy. Lihasjännitysten lisäksi hengityksen virtauksen häiriöistä voivat kieliä muun muassa toistuva suuhengitys, apuhengityslihasten jatkuva käyttö ja uloshengityksen jälkeisen lepotauon puuttuminen. Hengityselimistön terveyteen ja hengitystapaan huomiota kiinnittämällä ja hengitystä lempeästi rauhoittamalla voidaan lieventää hengitysteiden oireita, parantaa elimistön hapensaantia, lisätä kehotietoisuutta ja rentouttaa kehomieltä.


  Jos kiinnostuit hengitysaiheisista tilaustunneista tai työpajoista,

  ota yhteyttä ja kysy lisää!


  HENGITYS VIRTAA

  JA HOITAA


  Kokemuksellisesta tutkimusmatkasta hengityksen pariin voivat hyötyä kaikki omasta hengitysterveydestään ja hengityksen ja kehomielen yhteydestä kiinnostuneet. 


  Omaan hengitykseen tutustumisesta, sen vähittäisestä tasapainottamisesta ja hengitysharjoituksista voi saada apua ja tukea esimerkiksi


  – yhteyden löytämiseen itseen

  – itseymmärryksen syventämiseen

  – kehotietoisuuden lisäämiseen

  – oman hengitystilan löytämiseen

  – ilmateiden avaaamiseen

  – tukkoisuuden vähentämiseen

  – hapensaannin parantamiseen

  – energisyyden lisäämiseen

  – keskittymiskyvyn parantamiseen

  – kehomielen rauhoittamiseen

  – immuunipuolustuksen tukemiseen

  – ruoansulatuksen edistämiseen

  – unen laadun parantamiseen

  – hengityshäiriöiden tunnistamiseen

  – vireystilan säätelyyn

  – tunnetyöskentelyyn

  – stressin lievittämiseen

  – kivun kohtaamiseen.  Lisätietoja:


  Hoitava Hengitys