Rekisteri- ja tietosuoja

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuojaasetus 2016/679

 

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste (jäljempänä ”seloste”) kertoo, kuinka Creante (jäljempänä ”yritys") kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen, palvelujen toteuttamisen ja verkkosivujen yhteydessä.

  

Rekisterinpitäjä

 

Rekisterinpitäjä: Emilia Lindroos Tmi / Creante

Y-tunnus: 2181086-2

Osoite: Sepontie 3 A 3, 02130 ESPOO

Yhteyshenkilö: Emilia Lindroos

Puhelinnumero: 0405026501

Sähköpostiosoite: emilia.lindroos (at) creante.fi

 

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

 

Asiakas- ja markkinointirekisteri (sähköpostilista)

Henkilötietolain 19 §:n mukainen asiakasrekisteri

  

Rekisteriin liittyvät sivustot

 

https://www.creante.fi

 

 Henkilötietojen keräämisen ja  käsittelyn tarkoitus

 

Yritys kerää ja käsittelee vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yrityksen liiketoiminnan harjoittamista ja asiakassuhteiden hoitamista varten.  Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 

- asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen

- palvelujen toteuttaminen

- uutiskirjeen lähettäminen

- asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen

- asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittäminen

- mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen

- tuotteiden ja palvelujen markkinointi


Kerättävät tiedot

 

 Sivuston käyttäjänä asiakkaasta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 

- etu- ja sukunimi

- sähköpostiosoite

- yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

- asiakassuhteen ylläpitämistä koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

- sähköpostiviestisi

- sivuston käyttäjänä antamasi luvat ja suostumukset

 

Asiakas voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Yritys saa asiakkaan henkilötiedot, kun asiakas ottaa yhteyttä yritykseen, tilaa uutiskirjeen, päivittää omia tietojaan tai ostaa verkkosivujen kautta tai sähköpostiviestitse jonkin yrityksen tarjoaman tuotteen tai palvelun.

 

Maksuliikenteen tiedot

 

Maksujen välitys toteutetaan laskulla. Verkkopankkimaksamisen tai luottokorttisi tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.


Henkilötietojen säilytysajat

 

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Asiakkaan henkilötiedot tuhotaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia käyttötarkoitustaan eli asiakassuhteen hoitamista ajatellen.


Henkilötietojen luovuttaminen

 

Yrityksen rekisteriin kerättyjä  tietoja ei luovuteta  ulkopuolisille markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaiselle viranomaisen sitä pyytäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.


Tietoturva


 A) Fyysistä aineistoa ei säilytetä

 B) Sähköisesti tallennetut tiedot

 

Yritys toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet sähköisesti tallennettujen henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.   Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään yrityksen tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

 

Asiakkaan velvollisuudet ja oikeudet

 

Asiakkaan tietojen turvassa pysyminen edellyttää, että asiakas varmistaa omien tiliensä tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämällä niitä asianmukaisesti. Asiakkaan on myös itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus. Yrityksen sivuston käyttäjänä asiakkalla on seuraavat oikeudet:

 

- tiedonsaantioikeus

- käsittelyn rajoittamisen oikeus

- korjausoikeus

- oikeus tulla unohdetuksi

- suostumuksen peruuttamisen oikeus

- tietojen siirto-oikeus

 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella  Creante, Emilia Lindroos, Sepontie 3 A 3, 02130 ESPOO. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettävän tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta saatavaa lomaketta.

 

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Creanten asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yritykselle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

 

Mikäli asiakas kokee, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole asianmukaista, hänellä on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/fi/etusivu.

 

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

 

Viittaukset yhteistyökumppaneihin, blogipostaukset ja e-kirjat voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä yritys  vastaa kolmansien osapuolien verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos asiakas siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, tulee hänen tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin.

 

Rekisteriselosteen muuttaminen

 

Yritys pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa selostetta. Yritys tiedottaa muutoksista päivityksen yhteydessä. 

 

Lisätietoja

 

Asiakas voi  pyytää lisätietoja tästä selosteesta ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen emilia.lindroos (at) creante.fi.

 

 Rekisteriseloste on päivitetty 24.5.2018.