Esittely

ESITTELY

 

Hei ja tervetuloa!


Olen Emilia Lindroos, elinikäisen oppimisen ja luovan hyvinvoinnin puolestapuhuja sekä Creanten perustaja. Yritykseni on syntynyt rakkaudesta taiteeseen, väreihin ja hoitavaan luovaan itseilmaisuun sekä halusta jakaa eteenpäin näiden mahdollistamaa leikkisyyttä, iloa ja elävöittävää, eheyttävää voimaa. Luovuus kuuluu kaikille – kulttuurista ja äidinkielestä riippumatta taide on universaali kieli, jolla voimme viestiä, tulla näkyväksi ja nähdyksi, vastaanotetuksi ja ymmärretyksi. Meissä kaikissa asuvaa mielikuvitusta ja luovuutta herättelemällä jokaisen on mahdollista tehdä oivalluttavia tutkimusretkiä omaan sisäiseen maailmaansa ja löytää ilmaisumuotoja myös sille, mikä on sanojen ulottumattomissa. Koko kokemusmaailma voi mahtua yhteen viivaan, elämän värien kirjo samalle paletille. 


Koulutustaustaltani olen ratkaisukeskeinen taideterapeutti (valm. 5/2023) ja ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjaaja (valm. 10/2022) sekä Kohtaamistaiteen ja sanataiteen ohjaaja. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (AMK, opisk.), tutkija (OTT) ja kulttuurienvälinen viestijä (FM). Työurallani olen saanut työskennellä monipuolisesti niin taiteen, luovuuden ja hyvinvoinnin kuin tieteen, tutkimuksen ja opetuksen parissa. Kiinostukseni terapeuttiseen työhön on virinnyt omakohtaisten kokemusteni myötä, ja monipolvinen ja antoisa matka on monen käänteen kautta johdatellut minut itselleni merkityksellisen työn äärelle. Omaa elämänpolkuani rikastuttaneet kohtaamiset ovat vahvistaneet käsitystäni luovuusterapeuttisten lähestymistapojen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä terveyden ja hyvinvoinnin, toiminta- ja työkyvyn sekä erilaisten toipumis- ja kuntoutumisprosessien edistämisessä.


Hektisen, suorituskeskeisen (työ)elämän ja aistiärsykkeiden kyllästämän arjen pyörteissä ryppyotsaisen rutistamisen vastapainoksi tarvitaan erilaisia rentouttavia ja hyvää oloa tuottavia keinoja. Myös haastavissa ja kuormittavissa elämäntilanteissa tarvitaan uusia näkökulmia, mahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka viitoittavat tietä kohti lempeämpää, omannäköistä ja itselle merkityksellistä elämää. Oli kyse yksittäisistä luovan läsnäolon hetkistä tai pidemmistä kiertomatkoista omiin mielenmaisemiin, yhteisillä löytöretkillä luovuuden lähteelle haluan auttaa Sinua tutkimaan omaa väripalettiasi, löytämään elämääsi uusia sävyjä, kirkastamaan sisäistä kompassiasi ja kääntämään kurssin yhä uudelleen kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapainon tavoitetilaa.


Luoviin kohtaamisiin,


Emilia


 EMILIA LINDROOS

CV


JÄSENYYDET


Espoo Art ry

Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry

Suomen Kohtaamistaide ry


***


AJANKOHTAISTA


Otan vastaan yksilöharjoitusasiakkaita ratkaisukeskeiseen taideterapiaan

etänä tai erikseen sovittavassa paikassa.


Mikäli olet kiinnostunut,

ota rohkeasti yhteyttä,

niin kartoitetaan rauhassa yhteistyömahdollisuuksia!


***