Sanataide

Sanataide ja luova kirjoittaminen

Word Art and Creative Writing

Wortkunst und kreatives Schreiben

SANATAIDE JA LUOVA KIRJOITTAMINEN 

 

Sanataiteen ja luovan kirjoittamisen työpajat ja kurssit erilaisille kohderyhmille


Sanataide on luovaa ja leikkisää itseilmaisua puhutun, kirjoitetun ja kuvitetun kielen avulla eli vestintää, jossa sanoilla tuotetaan taiteellista sisältöä. Sanataiteen kenttä on laaja, ja siihen voi sisältyä puhuttuna sanataiteena esimerkiksi tarinankerrontaa ja sadutusta, kuvitettuna sanataiteena sarjakuvia ja runovideoita sekä kirjoitettuna sanataiteena esimerkiksi novelleja, blogitekstejä, runoja ja satuja. 


Sanataide luetaan taiteen muodoksi ja taidekasvatuksen alaksi, jonka keskiössä ei ole oman äidinkielen hallinta ja oikeakielisyys, vaan mielikuvituksen käyttäminen vapaaseen itseilmaisuun ja oman äänen löytäminen kielellisen ilmaisun erilaisten tapojen ja lajien kokeilemisen kautta. Luova kirjoittaminen puolestaan on vapaata kielellistä itseilmaisua, jossa sanataidetta keskeisempää on kielen ja tyylilajien hallinta sekä kirjoittamisen tekniikka. Luovan kirjoittamisen viitekehyksessä kirjoittaminen voi olla myös tavoitteellista ja tekstin syntymiseen tähtäävää.


Sanataiteen sekä luovan kirjoittamisen työpajoja ja kursseja on mahdollista järjestää mistä tahansa aiheesta ja räätälöidä harjoitukset kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Matalan kynnyksen sanataidekursseille osallistuvilla ei tarvitse olla aiheesta minkäänlaisia ennakkotietoja tai -taitoja, jokainen on tervetullut omana itsenään tekemään tutkimusretkeä sanalliseen arkkuunsa omassa tahdissaan, omista lähtökohdistaan käsin. Sanamatkaan voidaan ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaan yhdistää monenlaisia elementtejä muista taiteenlajeista rikastuttaen kielellistä ilmaisua esimerkiksi musiikin, kuvantekemisen, valokuvan, draaman tai liikkeen keinoin. Ryhmässä taide toimii oman itsen, kielen ja toisten ryhmäläisten kohtaamisen areenana ja mahdollistaa paitsi omien ajatusten ja tunteiden havainnointia ja käsittelyä, myös itseilmaisun ja itsetuntemuksen syventymistä.


Kiinnostuitko sanataiteesta? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

WORD ART

 AND CREATIVE WRITING


Creative self-expression with words 


Opening doors to imaginary worlds

Playing with words

Creating and telling stories

Finding your own unique voice


Workshops and courses

WORTKUNST UND

KREATIVES SCHREIBEN


Kreativer Selbstausdruck mit Wörtern


Türen zu Fantasiewelten öffnen

Mit Wörtern spielen

Geschichten erfinden und erzählen

Die eigene Stimme entdecken


Workshops und Kurse

SANATAITEEN KURSSIT

 SYKSYLLÄ 2020


Voimauttavat sanat

Luovan kirjoittamisen lyhytkurssi


Yhteistyössä Espoon Mielenterveysyhdistys EMY ry:n kanssa


Su 6.9.2020 ja su 13.9.2020 

Molempina päivinä klo 10-13

Paikkana Valoemy, os. Maapallonkatu 8 E-F, Espoo.


Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet EMY:n sivuilla!        

Tällä verkkosivustolla hyödynnetään evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla selaamista hyväksyt evästeiden käytön.

Lue lisää
Ok