Taideterapia

Ekspressiivinen taideterapia

Expressive Arts Therapy

Intermediale Kunsttherapie

EKSPRESSIIVINEN TAIDETERAPIA

 

Luovuus ⁓ leikkisyys ⁓ aistien herättely ⁓ intuitio ⁓ itseilmaisu ⁓ itsetuntemus ⁓ tunnetaidot

Työskentelyn muotoina mm. kuvan tekeminen, liike, musisointi, sanataide, draama

Ekspressiivisen taideterapian työpajat ja kurssit

 

Taiteella ja kulttuurilla on läheinen yhteys hyvinvointiin: taidelähtöisillä, luovilla menetelmillä voidaan vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja toimintakykyyn elämänkaaren eri vaiheissa. Luovuus on siis yksilön hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä ja merkittävä voimavara. Jokainen ihminen on luova, ja omaa luovuutta on mahdollista kehittää niin ajattelun kuin konkreettisen toiminnankin tasolla. 


Ekspressiivinen taideterapia pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaan jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Ekspressiivisessä taideterapiassa oman elämän ilmiöitä tarkastellaan ja käsitellään taiteen keinoin: ajatuksille, tunteille ja kokemuksille voidaan antaa muoto värein, rytmein tai vaikkapa kehollisen liikkeen kautta. Suuntaus eroaakin muista luovista terapiamuodoista siinä, että se on luonteeltaan monitaiteista eli useaa taidemuotoa (kuvataide, valokuvaus, musiikki, draama, liike ja tanssi, tarinankerronta ja kirjoittaminen) integroivaa terapeuttista työskentelyä. Ryhmämuotoisessa taideterapiassa taiteen moninaisia menetelmiä käytetään jokaisen osallistujan omista lähtökohdista käsin tapahtuvaan vapaaseen itseilmaisuun. Sallivassa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva säännöistä ja arvostelusta vapaa työskentely mahdollistaa pysähtymisen itselle merkityksellisten asioiden äärelle, oman sisäisen maailman havainnoinnin ja uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytämisen mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Lisätietoja ekspressivisestä taideterapiasta voit lukea Inartes Instituutin kotisivuilta.

 

Ekspressiivinen taideterapeuttinen työskentely sopii kaikille elämäntilanteesta riippumatta, aikaisempaa kokemusta taiteellisesta tekemisestä ei tarvita. Olennaisinta työskentelyssä on leikkisyys, mielikuvituksen herättely, luovuuden vapauttaminen ja avoin vuoropuhelu oman taideilmaisun sekä ryhmän muiden jäsenten kanssa. 


Katso myös lisätiedot kohtaamistaiteesta ja sanataiteesta. 

 

EXPRESSIVE ARTS THERAPY: CREATIVE AND INTUITIVE

ART-MAKING

 

Playfulness ⁓ sensory stimulation ⁓ colors intuition ⁓ self-expression ⁓ self-awareness

 cognitive abilities ⁓ emotional skills


Modes of expression:

painting, photography, music, poetry,

creative writing, movement, dance, drama


Workshops and courses

INTERMEDIALE KUNSTTHERAPIE: KREATIV-KÜNSTLERISCHES SCHAFFEN


Spielerei ⁓ Sitimulierung der Sinne ⁓ Farben 

 Intuition ⁓ kreativer Ausdruck Selbstwahrnehmung ⁓ kognitive Fähigkeiten

emotionale Kompetenz


Verschiedene Ausdrucksweisen:

Bild, Musik, Ton, Bewegung, Tanz,

kreatives Schreiben, Drama


Workshops und Kurse

CREANTE

 

Hyvinvointia luovuudesta


Wellbeing through Creativity


Kreativität und Wohlbefinden

 

Espoo, Finland

 

Y-tunnus | Business ID:  2181086-2

 

www.creante.fi

 

Yhteystiedot  |  Contact  |  Kontakt

 

 Creante

 

Emilia Lindroos

 

emilia.lindroos@creante.fi

 

Facebook


Instagram

 

Yhteydenottolomake


Copyright © 2020 Creante | Emilia Lindroos | All Rights Reserved Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tällä verkkosivustolla hyödynnetään evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen. Jatkamalla selaamista hyväksyt evästeiden käytön.

Lue lisää
Ok