Creante

CREANTEN TAUSTAA

 

Hei ja tervetuloa!


Olen Emilia Lindroos, elinikäisen oppimisen ja luovan hyvinvoinnin puolestapuhuja; tieteen- ja taiteentekijä, Kohtaamistaiteen ohjaaja, sanataideohjaaja, joogaopettaja, Hoitava Hengitys HB® -ohjaaja sekä ratkaisukeskeisen ja ekspressiivisen taideterapian opiskelija. Taustaltani olen kieli- ja oikeustieteilijä (OTT, FM), ja olen työskennellyt luovuuden ja hyvinvoinnin lisäksi kääntäjänä ja tutkijana monipuolisesti kielten, kulttuurien, tutkimuksen ja opetuksen parissa. Tarkemmat tiedot koulutuspolustani ja taidetoiminnastani löydät täältä.


Creante on syntynyt elinikäisestä rakkaudesta taiteeseen, väreihin ja hoitavaan luovaan itseilmaisuun sekä halusta jakaa eteenpäin näiden mahdollistamaa leikkisyyttä, iloa ja elävöittävää, eheyttävää voimaa. Luovuus kuuluu kaikille – kulttuurista ja äidinkielestä riippumatta taide on universaali kieli, jolla voimme viestiä, tulla näkyväksi ja nähdyksi, vastaanotetuksi ja ymmärretyksi. Meissä kaikissa asuvaa mielikuvitusta ja luovuutta herättelemällä jokaisen on mahdollista tehdä oivalluttavia tutkimusretkiä omaan sisäiseen maailmaansa ja löytää ilmaisumuotoja myös sille, mikä on sanojen ulottumattomissa. Koko kokemusmaailma voi mahtua yhteen viivaan, elämän värien kirjo samalle paletille. 


Hektisen, suorituskeskeisen (työ)elämän ja aistiärsykkeiden kyllästämän arjen pyörteissä ryppyotsaisen rutistamisen vastapainoksi tarvitaan erilaisia rentouttavia ja hyvää oloa tuottavia sekä samalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä keinoja. Luovat, taideterapeuttiset ja keholliset menetelmät ovat erinomaisia työkaluja oman terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä itseymmärryksen, voimavarojen ja elämänilon lisäämiseen. Myös haastavissa ja kuormittavissa elämäntilanteissa luovuuden voiman avulla voi avautua uusia näkökulmia, mahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka viitoittavat tietä kohti lempeämpää, omannäköistä ja itselle merkityksellistä elämää. 


Luoviin kohtaamisiin,


Emilia


 EMILIA LINDROOS


JÄSENYYDET


Espoo Art ry

Espoon joogayhdistys ry

Suomen Kohtaamistaide ry

Suomen Joogaliitto ry

Yoga Alliance


AJANKOHTAISTA


Instagram

FacebookNYIP Membership Badge