Creante

CREANTEN TAUSTAA

 

Hei ja tervetuloa!


Olen Emilia Lindroos, elinikäisen oppimisen ja luovan hyvinvoinnin puolestapuhuja sekä Creanten perustaja. Creante on syntynyt rakkaudesta taiteeseen, väreihin ja hoitavaan luovaan itseilmaisuun sekä halusta jakaa eteenpäin näiden mahdollistamaa leikkisyyttä, iloa ja elävöittävää, eheyttävää voimaa. Luovuus kuuluu kaikille – kulttuurista ja äidinkielestä riippumatta taide on universaali kieli, jolla voimme viestiä, tulla näkyväksi ja nähdyksi, vastaanotetuksi ja ymmärretyksi. Meissä kaikissa asuvaa mielikuvitusta ja luovuutta herättelemällä jokaisen on mahdollista tehdä oivalluttavia tutkimusretkiä omaan sisäiseen maailmaansa ja löytää ilmaisumuotoja myös sille, mikä on sanojen ulottumattomissa. Koko kokemusmaailma voi mahtua yhteen viivaan, elämän värien kirjo samalle paletille. 


Taustaltani olen ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten menetelmien ohjaaja (valm. 2022) ja taideterapeuttinen ryhmänohjaaja (ekspressiivinen taideterapia, valm. 2022), taiteentekijä, kääntäjä ja tutkija. Olen matkan varrella kouluttautunut myös muun muassa Kohtaamistaiteen ohjaajaksi, sanataideohjaajaksi, joogaopettajaksi ja hengitysohjaajaksi. Työurallani olen saanut työskennellä monipuolisesti niin luovuuden ja hyvinvoinnin kuin oikeuden ja kielten tutkimuksen ja opetuksen parissa. Tarkemmat tiedot koulutuspolustani ja taidetoiminnastani löydät täältä. Koulutusten sijaan tärkeimmät oppini ovat kuitenkin peräisin omakohtaisista kokemuksistani ja omaa polkuani rikastuttaneista kohtaamisista. Luovuuden ja taiteen mahdollistaman itseymmärryksen, voimavarojen ja elämänilon lisääntymisen kokeminen ja näkeminen on vahvistanut käsitystäni taideterapeuttisten ja kehollisten menetelmien tarpeellisuudesta ja merkityksellisyydestä. 


Hektisen, suorituskeskeisen (työ)elämän ja aistiärsykkeiden kyllästämän arjen pyörteissä ryppyotsaisen rutistamisen vastapainoksi tarvitaan erilaisia rentouttavia ja hyvää oloa tuottavia sekä samalla terveyttä ja hyvinvointia edistäviä keinoja. Myös haastavissa ja kuormittavissa elämäntilanteissa tarvitaan uusia näkökulmia, mahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka viitoittavat tietä kohti lempeämpää, omannäköistä ja itselle merkityksellistä elämää. Oli kyse yksittäisistä luovan läsnäolon hetkistä tai pidemmistä kiertomatkoista omiin mielenmaisemiin, yhteisillä löytöretkillä luovuuden lähteelle haluan auttaa Sinua tutkimaan omaa väripalettiasi, löytämään elämääsi uusia sävyjä, kirkastamaan sisäistä kompassiasi ja kääntämään kurssin kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tasapainon tavoitetilaa.


Luoviin kohtaamisiin,


Emilia


 EMILIA LINDROOS


Luovia kohtaamisia

esteettömästi ja

voimavarakeskeisesti.


JÄSENYYDET


Espoo Art ry

Espoon joogayhdistys ry

Suomen Kohtaamistaide ry

Suomen Joogaliitto ry

Yoga Alliance


TAIDETTA JA AJANKOHTAISTA


Instagram

Facebook

NYIP Membership Badge