Creante

Creanten taustaa

About Creante

Über Creante

CREANTEN TAUSTAA

 

Hei ja tervetuloa!


Olen Emilia Lindroos, espoolainen elinikäisen oppimisen, inhimillisemmän työelämän ja luovan hyvinvoinnin puolestapuhuja. Akateemiselta koulutustaustaltani olen oikeustieteen tohtori ja monikieliseen viestintään erikoistunut filosofian maisteri, ja ennen Creanten perustamista työskentelin yliopistomaailmassa kielenkääntäjä, tutkijana, lehtorina ja kouluttajana yli vuosikymmenen ajan. Olen väitellyt vuonna 2015 kaavamaisuudesta oikeudessa, ja mitä syvällisemmin tutkin kaavamaisuutta ilmiönä erilaisissa toimintaympäristöissä, sitä enemmän huomasin kiinnostuvani sen vastakohdasta eli luovuudesta.


Kaavamaisuudesta luovuuteen


Kiinnostukseni kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kehon ja mielen yhteyttä kohtaan ja pitkäaikaisen taideharrastukseni myötä syttynyt rakkaus väreihin ja taiteentekemiseen johtivat vähitellen kouluttautumiseen joogaopettajaksi, kohtaamistaiteen ohjaajaksi, sanataideohjaajaksi ja meneillään olevaan matkaan kohti taideterapeutin ammattia. Yritystoiminnan ohessa teen tutkimusta luovista menetelmistä ja erityisesti kuvallisesta viestinnästä tieteidenvälisestä näkökulmasta. Creanten kautta tarjoan taide- ja hyvinvointipalveluja ja järjestän koulutuksia kehon ja mielen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi erilaisille kohderyhmille vauvoista vaareihin ja yksityistapahtumista työhyvinvointipäiviin. Järjestän työpajoja ja kursseja myös erityisryhmille ja erilaisten toipumis- ja kuntoutumisprosessien tueksi.


Luovuus ja hyvinvointi


Hektisen, suorituskeskeisen työelämän ja aistiärsykkeiden kyllästämän arjen pyörteissä ryppyotsaisen rutistamisen vastapainoksi tarvitaan erilaisia rentouttavia ja iloa tuottavia sekä samalla terveyttä edistäviä keinoja. Luovat ja keholliset menetelmät eri muodoissaan ovat erinomaisia työkaluja yhteyden löytämiseen omaan itseen, stressinhallintaan, omien ajatusten, tunteiden ja tarpeiden havainnointiin ja käsittelyyn sekä itsetuntemuksen, voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Taiteellisen ja kehollisen ilmaisun kautta on mahdollista tehdä vapauttavia ja oivalluttavia tutkimusretkiä omaan itseen ja löytää polku elämäniloa pulppuavalle luovuuden lähteelle. 


Soveltava taide ja taiteen merkitys yhteiskunnassa


Luovat menetelmät soveltuvat hyödynnettäväksi monenlaisiin tarkoituksiin, niin rauhoittumiseen, palautumiseen ja oman suunnan kirkastamiseen kuin myös hoito- ja kuntoutustyöhön, stressi- ja kiputilojen hoitoon, aivoterveyden edistämiseen, resilienssin vahvistamiseen sekä avuksi traumainformoituun kohtaamiseen ja viestintään. Yksilön toimintakyvyn ja elämänlaadun vaalimisen lisäksi taiteen ja kulttuurin avulla voidaan laajemmin edistää osallisuutta, yhteisöllisyyttä, perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa – taide kuuluu kaikille!


Luoviin kohtaamisiin!

  

 EMILIA LINDROOS

 OTT, FM, RYT200


JÄSENYYDET

  

Yoga Alliance

Suomen Joogaliitto ry

Espoon joogayhdistys ry

Espoo Art ry

Suomen Kohtaamistaide ryYHTEISTYÖSSÄ


Espoon Harrasteliikunta ry

Liikuntastudio Luhtavilla

Vanhankartanon omakotiyhdistys ry

Suomen Migreeniyhdistys ry

Iloa ja toivoa - Inhimillisyyden vallankumousAJANKOHTAISTA


Löydät tietoa tulevista tapahtumista

myös Creanten some-kanavista eli 

Facebook- ja Instagram-sivuilta!

KOULUTUSTAUSTAA

 

 Taide  –  maalaus, valokuvaus, luova itseilmaisu, taideterapia


 • Ryhmäprosessi ja terapeuttisuus taidekasvatuksessa, 10 op, Aalto yliopisto (2019–2020)
 • Sanataideohjaamisen koulutus, Sanataideakatemia, Kirjan Talo (2019–2020)
 • Kohtaamistaiteen® ohjaajakoulutus, 15 op, Laurea AMK (2019)
 • Ekspressiivisen taideterapian perusopinnot, Inartes instituutti (2018–2019)
 • Trauma-Informed Expressive Arts Therapy® Level One Certificate, Trauma-Informed Practices and Expressive Arts Therapy Institute (2018–)
 • Kuvataiteen perusopinnot, 500 h, Omnia (2018–2020)
 • Professional Photography Course, New York Institute of Photography (2016–2018)

 

Jooga, liikunta, terveys, kokonaisvaltainen hyvinvointi


 • Barre-ohjaajakoulutus, YogaRocks (2020)

 • Seasonal Yin® jatko-opettajakoulutus RYT300, Chi Therapeutics (2018–2020)
 • Muistijooga®-ohjaajakoulutus (2019)
 • Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja, Iloa ja Toivoa (2019)
 • Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) Foundations, 20 h (2018)
 • Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutus, Mielenterveysseura (2018)
 • Erkkajooga®-ohjaajakoulutus, sovellettu jooga, 52 h (2018)
 • Accessible Yoga Teacher Training, esteettömän joogan koulutus, 30 h (2018)
 • Hyvinvointivalmentajan koulutus, Trainer Lab (2018)
 • Gentle is the New Advanced Yoga Workshop, J Brown Yoga (2018)
 • Terveysliikunnan ohjaajakoulutus, Voimisteluliitto ja UKK-instituutti (2017–2018)
 • Yin-joogan opettajakoulutus RYT200,  Chi Therapeutics  (2017)
 • Hathajoogan opettajakoulutus, 250 h, Joogakoulu Shanti (2016)
NYIP Membership Badge

CREANTE

 

Hyvinvointia luovuudesta


Wellbeing through Creativity


Kreativität und Wohlbefinden

 

Espoo, Finland

 

Y-tunnus | Business ID 


2181086-2

 

www.creante.fi

 

Yhteystiedot  |  Contact  |  Kontakt

 

 

Creante |  Emilia Lindroos Tmi

 

Emilia Lindroos

 

+358 (0)40 502 6501

 

emilia.lindroos@creante.fi

 

Facebook


Instagram

 

 

Sivustokartta


Etusivu

 

Luovuus

 

Jooga


Koulutukset

 

Taide


Blogi

 

Creante

 

Yhteys


Copyright © 2020 Creante | Emilia Lindroos | All Rights Reserved Rekisteri- ja tietosuojaseloste