Hyvinvointia luovuudesta

 

Blogi

HYVINVOINTIA LUOVUUDESTA

 

Luovuus ja hyvinvointi liittyvät kiinteästi toisiinsa: luovuus edistää tutkitusti hyvinvointia ja hyvinvointi luovuutta. Siinä missä luova työskentely esimerkiksi piirtämisen tai maalaamisen muodossa voi olla vapauttavaa, rentouttavaa, rauhoittavaa ja saada meidät voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin, hyvinvoiva keho ja levollinen mieli puolestaan luovat hedelmällisen maaperän luovuuden ja innovatiivisuuden kasvulle. 


Vastaavasti luova työskentely ei onnistu kovinkaan helposti, jos emme voi hyvin: ollessamme väsyneitä ja stressaantuneita ja työskennellessämme kovan paineen alaisina, ärsyketulvan keskellä tai epäonnistumista peläten kykymme olla luova ja tuottaa innovaatioita kärsii ja kuihtuu. Luovuus on elvytettävissä ajan kanssa oikeilla ravinneaineilla: levolla, kiireettömyydellä, sallivuudella ja leikkimielisyydellä. Uteliaisuus, ihmettely ja kysymysten esittäminen, irtaantuminen itsestäänselvänä pidetystä, ulkoapäin ohjatusta tekemisen tai suorittamisen mallista ja odotuksista mahdollistavat heittäytymisen luovuuden virtaan.

Luovuus on meissä jokaisessa oleva ominaisuus ja voimavara, jota on mahdollista tietoisesti herätellä ja kehittää. Luovuus merkitsee yksinkertaisimmillaan tilan tekemistä uusille ajatuksille, vaihtoehtoisille lähestymistavoille ja ratkaisuille, mielikuvitukselle, haaveille ja ideoille. Erilaisten luovien itseilmaisukeinojen avulla meidän on mahdollista lähteä tutkimusretkelle oman luovuutemme lähteelle ja tuoda taiteellisin keinoin näkyväksi omaa sisäistä maailmaamme, elämämme ilmiöitä, ajatuksiamme, kokemuksiamme, muistojamme ja tunteitamme.


Terapeuttiseen taidetyöskentelyyn ei liity taiteellisia tavoitteita tai syntyneen teoksen arvottamista, rationaalisia sääntöjä eikä rajoja, ei oikeaa tai väärää, onnistumista tai epäonnistumista. Tärkeintä on itse työskentelyprosessi ja jokaiselle siitä muodostuva oma henkilökohtainen kokemus. Jokainen yksilö on oman elämänsä asiantuntija ja siten vain hän voi tietää, mitä taiteen keinoin ilmaistu merkitsee tai symboloi. Oli kyse sitten piirtämisestä, maalaamisesta, valokuvauksesta, savitöistä tai runojen kirjoittamisesta, parhaimmillaan luova työskentely on luonteeltaan aktivoivaa, virkistävää, voimaannuttavaa sekä mielihyvää ja oivalluksia tuottavaa. Kaikki se, mitä prosessin kuluessa syntyy, on arvokasta ja vastaanottamisen arvoista.

Taidelähtöisiä  terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä voidaan hyödyntää myös tietoisuus- ja tunnetaitojen kehittämiseen. Luovassa taidetyöskentelyssä tulemme aistikokemusten ja havaintojen kautta läsnäolevaksi käsillä olevassa hetkessä: näemme sekoittamamme värisävyt, haistamme maalin tuoksun, kuulemme palettiveitsen rapsuttavan maalia maalauspohjalla, tunnemme saven muovautuvan käsissämme. 


Luova prosessi merkitsee itsensä äärelle pysähtymistä, omien ajatusten sekä heräävien muistojen ja mielikuvien kohtaamista, mahdollisuutta harjoitella lempeän hyväksyvää ja myötätuntoista suhtautumista itseään kohtaan. Samalla omia tunteitaan voi opetella tunnistamaan, hyväksymään, sietämään ja käsittelemään. Oma tunnetila ja luova prosessi vaikuttavat toinen toisiinsa: tunne saattaa vaikuttaa esimerkiksi värin tai kuvan aiheen valintaan, mutta myös värien, muiden aistiärsykkeiden tai pelkän hiljaisuuden keinoin voidaan vaikuttaa tunnetilaan. Työskentelyn alussa vallinnut stressitila, suru tai ahdistuneisuus saattaa esimerkiksi purkautua väreinä paperille, ja taidetuokion päätteeksi olo voi olla helpottunut ja mieliala kohonnut - koettu ja käsitelty tunne lievenee.


Vasta pysähtyessämme on mahdollista kuulla, mitä kehossa ja mielessä tuntuvat tunteet viestittävät meille oman hyvinvointimme kannalta tärkeistä asioista, ja uskallus niiden kohtaamiseen ja kuuntelemiseen voi edistää oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta oikeiden päätösten ja ratkaisujen tekemistä. Luovan prosessin aikana oivallettu voi siten johtaa laajemminkin muutoksiin ja uudenlaiseen toimintaan elämän eri osa-alueilla.


Taide kuuluu kaikille ja avaa ovia sekä sisäänpäin omaan itseen että ulospäin toisiin ihmisiin ja uusiin maailmoihin. Ihmisen iästä ja terveydentilasta riippumatta taiteen keinoin on mahdollista pyrkiä ylläpitämään ja parantamaan yksilön toimintakykyä ja vahvistamaan kokemusta osallisuudesta sekä parantamaan elämänlaatua. Yhteiskunnan tasolla taide erilaisine menetelmineen tarjoaa laajemminkin mahdollisuuksia osallisuuden, terveyden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistämiseen, minkä vuoksi esteettömyyden toteutumista tulisi pohtia syvällisemmin myös taiteen osalta. Avainsanat: luovuus, terveys, hyvinvointi, läsnäolo, tietoisuustaidot, tunnetaidot, yhdenvertaisuus, esteettömyys.


Herättikö teksti sinussa kysymyksiä tai kommentteja? Kerro ajatuksistasi sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella.
Takaisin blogin etusivulle


CREANTE

 

Luovaa hyvinvointia


Creative Wellbeing


Kreativität & Wohlbefinden

 

Espoo, Finland

 

Y-tunnus | Business ID 


2181086-2

 

www.creante.fi

 

Yhteystiedot  |  Contact  |  Kontakt

 

 

Creante |  Emilia Lindroos Tmi

 

Emilia Lindroos

 

+358 (0)40 502 6501

 

emilia.lindroos@creante.fi

 

Facebook


Instagram

 

 

Sivustokartta


 

Etusivu

 

Luovuus

 

Jooga


Koulutukset

 

Taide

 

Creante

 

Yhteys


Copyright © 2019 Creante | Emilia Lindroos | All Rights Reserved Rekisteri- ja tietosuojaseloste